فخریه کاشان استعفا داد تا به کسی پاسخگو نباشد

0

حمید رضا پهلوانی رئیس اسبق   در خصوص قرارداد های خرید هواپیماهای پسابرجامی گفت: جزئیات در مجموعه هیئت دولت و وزارت راه و شهرسازی کاملا محرمانه است، به گونه‌ای که هیچ کس از زوایای قراردادها خبر ندارد و این نشانه وجود دیدگاهی خاص در خرید هواپیماهای پسا برجامی است.

وی خاطر نشان کرد: هواپیماهای مورد نیاز باید برای کارشناسان توجیه اقتصادی داشته باشند ولی اکنون این طور نیست، بنابراین می توان مشکلاتی را پیش بینی کرد.

وی ادامه داد: اگرکسی بتواند به جزئیات قراردادها پی ببرد می بیند که قراردادها با توجه به قوانین صنعت هواپیمایی تنظیم نشده است.

رئیس اسبق سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص استعفا فخریه کاشان شخص اول خرید هواپیماهای پسا برجامی گفت: آقای فخری کاشان تاثیر زیادی در خرید هواپیماها داشتند و شاید استعفا ایشان برای آن است که کسی پاسخگو نباشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.